onepage

ZYNC logo_ZYNC logo op zwart

Het organiseren van uw flexibiliteit, recruitment of HR?
Pragmatisch, professioneel en prikkelend, met de focus op resultaat! Wij lossen het op.

Wat: Zync is een full service HR- en organisatieadviesbureau. Bekend om z’n grondige en gedegen totaalaanpak van elk onderdeel van uw HR- of organisatievraagstuk.

Wie: Zync is opgericht en wordt geleid door Frank van de Linden en Tom Horst, beiden gepokt en gemazeld in HR- en organisatievraagstukken.

Hoe: Uniek aan Zync? Wij bekijken HR-vraagstukken vanuit HR-ervaring, maar komen niet zelden met een bedrijfseconomische oplossing. Of het nu gaat om een HR- of organisatiescan, de herstructurering van de inkoop van flexibele arbeid of een advies inzake vraagstukken rondom arbeidsvoorwaarden, Zync heeft de kennis en kunde in huis.

Onze aanpak wordt vooral gekenmerkt door onze 5 G’s.

5 G’s

GEMAK

ZYNC staat voor een totaalaanpak. Wij adviseren en voeren uit. En zijn voor elk onderdeel van het traject uw aanspreekpunt. Dit maakt ons effectief en slagvaardig en houdt de samenwerking concreet en overzichtelijk. Geen serie consultants met ieder een eigen rapportage, maar 1 advies, 1 plan van aanpak, 1 aanspreekpunt.

GEWIN

Verhogen van het rendement van uw HR-afdeling. 80% tot 90% van uw bedrijfskosten staan in relatie tot personeel. Dat maakt een analyse al snel de moeite waard. Of het nu gaat om advies voor een specifiek HR-onderdeel of om een complete scan van de HR afdeling. Onze allround ervaring gecombineerd met onze totaalaanpak zorgt voor snelheid en efficiëncy. Onder de streep telt, naast kwaliteit, ook het financiële resultaat.

GENOT

ZYNC staat voor werkplezier, zowel binnen uw organisatie, als in de samenwerking die we aangaan. Kwaliteit leveren, maar de humor niet uit het oog verliezen. Het moet een plezier zijn om met ons te werken, daar staan we voor!

GEEN GEZEIK

Met kennis, creativiteit en betrokkenheid lossen we elk vraagstuk op. Kordaat, scherp, maar met respect voor uw organisatiecultuur. Gericht op de relatie. Concreet op inhoud. Focus op resultaat. Geen gezeik.

Spreken onze 5 G’s u aan? Bestaat er binnen uw organisatie behoefte aan meer inzicht, structuur, verlaging van kosten of optimalisatie van uw HR-afdeling? Neem dan contact met ons op voor een gesprek waarin we uw behoefte inventariseren.

Liever eerst meer informatie over onze werkwijze en dienstverlening? Op onze website delen we graag de voorbeelden hiervan.

ONZE DIENSTEN

Onze rol is wat ons betreft niet enkel adviserend, het liefst kruipen we in de huid van uw business. Door ons niet als “externe partij” op te stellen maar de gestelde vraagstukken juist “samen met” betrokkenen te benaderen, worden de verschillende stappen binnen het (advies)traject breed gedragen en verloopt de implementatie zeer succesvol.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een aantal steekwoorden, samen vormen zij het DNA van ZYNC.
 • de 5 G’s
 • pragmatisch
 • analytisch
 • oplossingsgericht
 • resultaatgericht
 • concreet
 • integrale benadering
 • toegankelijk
 • persoonlijk
 • betrokken
diensten-model1
model_0004_org-1

Organiseren flexibiliteit

Naast het adviseren en begeleiden van alle processen rondom de inkoop van flexibele arbeid richt Zync zich ook op het verbeteren van de totale organisatie van flexibiliteit binnen de organisatie. Anders gezegd, we helpen bedrijven flexibiliteit te organiseren binnen hun huidige formatie en werkmethodes. Voorafgaand aan elk traject rondom flexibiliteit liggen er een aantal belangrijke vragen:

 • Hoe speel ik optimaal in op fluctuatie van het werkaanbod, of omzet?
 • Zijn de contractvormen die ik aanbied wel voldoende gericht op flexibel meebewegen met aanbod     of omzet?
 • Hoe flexibel is mijn aantal formatieplaatsen?
 • Zijn de arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten binnen mijn organisatie flexibel genoeg?
 • Of heel simpel, wat betekent flexibiliteit, moet ik iets” met flexibiliteit, hoe pak ik dat dan aan?

Op basis van bovenstaande vragen maakt Zync een analyse van de huidige situatie en toetst deze aan de gewenste situatie. De uitkomst van deze vragen kan betekenen dat er een inkooptraject “flexibele arbeid” volgt, maar ook dat wij binnen de huidige organisatiestructuur aan de slag gaan met flexibiliteit. Soms puur numeriek: meer of minder formatieplaatsen, maar ook functioneel door het aanpassen functieprofielen waardoor het huidige personeel meerdere of andere taken uit kan voeren.

Wanneer flexibele arbeid langdurig een strategisch bijdrage aan uw organisatie levert kijken we ook naar de cultuur binnen de organisatie. Hoe staat men tegenover flexibele krachten versus de vaste populatie. De waardering van flexibele krachten is een belangrijke component van het imago van uw bedrijf, waardoor met kleine (en wellicht wat kinderachtig klinkende) ingrepen als “iedereen een kerstpakket” grote winst kan worden behaald.

model_0005_org-2

Organiseren recruitment

Groot of klein, elk bedrijf kent de behoefte aan instroom van mensen. Of het nu om een personeelsintensief bedrijf gaat, of een kleinere organisatie die maar enkele mensen per jaar zoekt, de volgende vragen komen altijd aan bod:

 • Besteed ik recruitment uit of doen we het zelf?
 • Wat is voor mijn bedrijf de juiste manier?
 • En hoe pakken we dat dan op?
Zync is het antwoord op deze vragen!

Er valt veel te winnen bij het optimaal inrichten van uw recruitmentproces. Het vinden van de juiste mensen kost veel tijd en geld, maar worden tijd en geld optimaal ingezet?

Wij analyseren het totale recruitmentproces binnen uw bedrijf, adviseren en implementeren, met als resultaat een optimaal ingerichte recruitmentorganisatie, intern of extern.

Ons traject start met een analyse van de huidige situatie:

 • Hoe is recruitment op dit moment georganiseerd, uitbesteed of intern?
 • Worden er met de huidige methode de de juiste mensen gevonden?
 • Staan de kosten voor het vinden van de juiste mensen in verhouding tot de kwaliteit?
 • Hoe is het gesteld met de arbeidsmarktcommunicatie? Goede en passende communicatie draagt bij tot een hoger succesratio.

Vervolgens maken we een businesscase, waarvoor we alle beschikbare cijfers analyseren:

 • aantallen vacatures
 • invulpercentage
 • tijdsbestek tussen uitzetten en invullen
 • kwaliteit van de kandidaten
 • kosten per processtap
 • kosten per aangenomen medewerker
 • succesratio’s.

Deze totale analyse maakt vooral inzichtelijk welke randvoorwaarden verbeterd kunnen worden om tot een optimaal recruitmentproces te komen. Kan recruitment het beter uitbesteed worden? Of is interne organisatie de beste optie? Is er voldoende in huis om dit intern te organiseren? Sluit de arbeidsmarktcommunicatie voldoende aan op imago en beeldvorming?

Zync adviseert en implementeert op al deze onderdelen en verhoogt daarmee het rendement van uw recruitment.

Natuurlijk heeft niet ieder bedrijf behoefte aan een complete analyse, maar ook voor bedrijven met een kleinere behoefte aan personeel blijft de vraag: hoe vind ik de beste mensen in de markt. Hoe zorgen we ervoor dat we de beste match realiseren tussen onze wensen/behoeften en de daadwerkelijke instroom. Ook daarin kunnen wij ondersteunen.

model_0000_advies-2

Inkoop flexibele arbeid

De meeste bedrijven hebben te maken met pieken in het werkaanbod of de tijdelijke vervanging van een zieke of zwangere medewerkers. Grotere bedrijven hebben vaak een permanente pool van flexibele arbeidskrachten (flexibele schil). Kortom, inkoop van flexibele arbeid komt frequent en binnen alle bedrijfstakken voor.Maar hoe zit het nu precies met al die vormen van flexibele arbeid? (UZB, payrolling, interim etc)

 • Hoe krijgen we inzicht in de opbouw van verschillende tarieven?
 • Hoe beoordelen we de binnengekomen offertes?
 • Hoe schrijven we een goede tender of RFP?
 • Is ons werving- en selectietraject wel effectief?
Zync kan u hierin adviseren.

Het gebruikelijke traject rondom de inkoop van flexibele arbeid verloopt meestal als volgt:

 • Inkoop maakt de tariefafspraken
 • Juridische zaken kijkt naar de rechtmatigheid van verschillende afspraken
 • HR handelt het verdere werving- en selectietraject af.

Deze werkwijze is weinig inzichtelijk, het ontbreekt aan transparantie over het totale traject. De verschillende verantwoordelijken weten vaak niet wat de ander doet en met welke resultaten.

Zync heeft alles in huis om het complete traject op alle onderdelen te beoordelen en zodoende de beste deal te bewerkstelligen. Wij kijken welke partij het beste past bij uw behoefte aan flexibele arbeid. Wij beoordelen de tender/RFP en ondersteunen bij (of voeren) de onderhandelingen. Marge op de kostprijs van flexibele arbeid is een natuurlijk gegeven, maar de opbouw van de kostprijs blijkt vaak ondoorzichtig.

Zync maakt deze kostenstructuren inzichtelijk en haalt waar nodig de lucht uit de gevraagde tarieven, zodat een tariefvergelijking eerlijk en duidelijk is.

Maar we kijken ook naar de resultaten van het werving- en selectieproces. Is de kwaliteit van de flexibele krachten voldoende? Hoe is het verloop? De balans tussen kwaliteit en kosten staat hierbij voorop.

Zync is in dit soort trajecten intermediair tussen de inlenende en verlenende partij en ondersteunt bij het maken van optimale afspraken waarbij een prettige werkrelatie tussen partijen centraal staat. Door deze transparante manier van werken blijft die relatie ook na ons vertrek optimaal.  Na een dergelijk traject kan de uitkomst ook zijn om een eigen recruitmentafdeling op te zetten. Ook daarvoor hebben wij alle kennis in huis.

model_0001_advies-1

Advies CAO en arbeidsvoorwaarden

Aan een staande CAO of bestaand arbeidsvoorwaardenpakket hoeft weinig te gebeuren, is de gedachte van menigeen. Zync denkt daar anders over.

Wij zoeken naar creatieve mogelijkheden binnen bestaande afspraken of adviseren en begeleiden van A-Z bij nieuwe trajecten. Zo realiseren we de beste invulling voor zowel het bedrijf als de werknemers.

Concreet doen we het volgende:

 • onderhandelingen voeren voor een aflopende CAO.
 • het maken van een compleet nieuwe CAO voor start-ups.
 • een ondernemers CAO opstellen.
 • het opstellen van arbeidsvoorwaardenpakketten/reglementen.

De mensen van Zync zijn zeer ervaren in het succesvol onderhandelen en afsluiten van elk onderdeel van deze trajecten. Wij voeren met plezier onderhandelingen met vakbonden namens een werkgeversvereniging, of met de Ondernemingsraad binnen uw eigen bedrijf.

Zync onderscheidt zich hierin door een moderne, frisse manier van communiceren in deze, veelal ambtelijke trajecten. Door slim en creatief om te gaan met randvoorwaarden weten we op niet traditionele wijze het beste resultaat te behalen.

Frank heeft niet voor niets de reputatie van “de CAO-man”.

model_0003_anal-1

Effectiviteit HR

Binnen organisaties zien we HR-afdelingen vaak worstelen met het begrip “toegevoegde waarde”. Ook breder in de organisatie wordt met regelmaat de vraag gesteld; wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van HR?

De meeste HR afdelingen zijn naar binnen gericht. De focus op eigen taal en cultuur. Men verzandt snel in operationele processen als: instroom regelen, administratie, mutaties en “dingetjes doen”. En mist daardoor de aansluiting met tactiek en strategie.

Zync helpt om HR afdelingen effectief te organiseren, meer gericht op strategie en minder op processen.

We beginnen met het inzichtelijk maken van het functioneren van de HR afdeling:

Structuur HR afdeling;

Doen de juiste mensen de juiste dingen? Hoe is de verhouding tussen de bemanning? Zitten er voldoende strategen op HR of zijn het veelal operationele functies?

Inhoud en Cultuur;

Hoe waardeert het bedrijf de inzet van HR en is er wel behoefte aan toegevoegde waarde?

De antwoorden op deze vragen helpen ons om knelpunten zichtbaar te maken.

Vervolgens gaan we aan de slag om de HR afdeling slagvaardiger, tactischer en meetbaar maken. Dat begint met inzicht in de cijfers. Om vervolgens met die cijfers te kijken naar hoe je de operationele planning beter organiseert. Meer vakinhoudelijk; we zorgen voor het optimaliseren van de juiste competenties op de juiste plek, op het juiste tijdstip.

En op strategisch vlak; verbetering van de operationele processen in plaats van enkel de focus op uitvoering ervan. Oftewel; hoe lever je als HR afdeling nu concreet een tactische en strategische bijdrage.

Wij streven naar een betere verhouding tussen praten en doen. Meer doen, minder praten.

HR afdelingen kunnen cruciale bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat en hier zelfs een voortrekkersrol in nemen. Door het vergroten van kostenbewustzijn middels een betere samenwerking met Finance. Maar vooral ook door de eigen “naar binnen gerichte” cultuur  te vervangen door een brede en strategische perceptie. Leren de taal van het bedrijf te spreken en in plaats van de blijven hangen in het eigen vakjargon. Kortom, de verschuiving van “probleemoplossende” afdeling naar daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren aan de bedrijfsdoelstellingen.

Zo’n HR-afdeling maakt het verschil. En Zync regelt dat.
model_0002_anal-2

HR data en analyse

80-90% van uw bedrijfskosten staan in relatie tot uw personeel, denk alleen al aan salarissen, sociale lasten, pensioenen, aanvullende arbeidsvoorwaarden etc.

Uit de praktijk blijkt dat het voor veel HR afdelingen lastig is om een overzichtelijke kostenstructuur/opbouw te presenteren waarin al die componenten inzichtelijk gemaakt zijn. Toch signaleren wij een trend waarbij het voorzien in deze informatie wel degelijk van de HR-afdeling verwacht wordt.

De data van bovengenoemde componenten zit vaak verstopt in de grote bulk aan cijfers die er binnen uw bedrijf beschikbaar zijn. De kennis om die data te ontsluiten is wel aanwezig bij Finance. Daar snapt men de opbouw van die 80%, maar heeft men vaak niet voldoende HR-kennis om deze informatie zo te presenteren dat ze als sturend instrument gebruikt kan worden.

Zync brengt deze interne partijen bij elkaar.

Wij helpen Finance om de data te rangschikken en te presenteren op een wijze die de “onbewust onbekwame” HR-afdeling in staat stelt om te sturen op alle afzonderlijke componenten die de personeelskosten beïnvloeden.

Maar we zorgen er ook voor dat de mensen van Finance het belang van “simpel” vertaalde cijfers inzien. We matchen de culturen van “cijfernerds” en “mensenmensen” en creëren begrip voor elkaars verschillen. Daarmee zorgen we voor grip op de personeelskosten door heldere analyses van alle cijfers gecombineerd met vakkundige onderbouwing.

De bonus uit dit soort trajecten zit ‘m niet alleen in het vermogen om kosten te besparen maar vooral in het realiseren van een succesvolle samenwerking tussen HR en Finance.

Money made by human resources ;)

WIJ ZIJN ZYNC

Frank van der Linden

De afgelopen 15 jaar heeft Frank zich bezig gehouden met HR, met de focus op het snijvlak van organisatie, operationeel management en HR. De kracht van Frank zit ‘m in zijn talent om te verbinden. Hoewel de term “verbinden” een weinig concreet imago heeft, draagt het kunnen aangaan van open relaties binnen verbetertrajecten enorm bij aan het slagen ervan.

Frank is een meester in het creëren van draagvlak en consensus bij alle betrokken partijen binnen een HR- of organisatietraject. Hij slaagt erin om met iedereen een relatie op de inhoud aan te gaan en creëert openheid in lastige trajecten met verschillende stakeholders. Frank maakt graag concreet. Benoemen waar het over gaat, wat de zwakke schakels en problemen zijn, zonder draagvlak te verliezen.

Frank verbindt.

frank

Tom Horst

Tom is een allround HR vakman. Met meer dan 10 jaar ervaring op verschillende onderdelen van het HR vak is hij met recht een generalist te noemen die voor elke HR casus een oplossing heeft. Maar ook een generalist heeft zijn specialisme: Tom is gespecialiseerd in de financiële kant van HR. Voorbeelden hiervan zijn:

– Hoe kunnen Finance en ICT bijdragen aan een betere HR performance?

– Hoe optimaliseer je de inkoop van flexibele arbeid in combinatie met het operationele werkveld?

Waar HR een reputatie heeft van softe, weinig meetbare business, kijkt Tom met een bedrijfseconomische blik en weet hij het totale HR-proces op kostenvlak te optimaliseren.

Tom maakt HR meetbaar.

tom

WAAROM ZYNC

In veel gevallen raken HR-vraagstukken andere onderdelen van de organisatie en juist op dat snijvlak komt ons talent optimaal tot z’n recht.

Wij lossen HR-vraagstukken op door de probleemstelling grondig te analyseren, waarbij we gebruik maken HR data & informatie aangevuld met met financiële en technische data/informatie. Deze additionele capaciteit maakt ons slagvaardig, onze dienstverlening compleet en onderscheidt ons van anderen.

Niet meerdere consultants in huis die ieder enkel een specifiek onderdeel van het vraagstuk beoordelen, met de mensen van Zync bent u verzekerd van een totaalaanpak waarin onze HR-ervaring en onze kijk op mens en organisatie, gecombineerd wordt met een grondige bedrijfskundige analyse van data en feiten.

Van strategisch advies tot uitvoering, Zync kan het en doet het. Deze zakelijke, resultaatgerichte aanpak zonder de menselijke relatie uit het oog te verliezen maakt de dienstverlening van Zync bijzonder. Met geweldige resultaten en daar zijn we trots op.

Vertrouwen is voor ons de basis van een fijne en succesvolle samenwerking. Belangrijke vragen voor het aangaan van een samenwerking met Zync vinden we dan ook:

– Snappen deze mensen waar het over gaat?

– Gaan ze mijn probleem oplossen?

– Durf ik ze los te laten binnen ons bedrijf?

Zodra er een volmondig JA op deze vragen komt gaan wij graag voor u aan de slag!

WERKEN BIJ ZYNC

ZYNC zoekt jou! 

In het kort: Zync is een HR- en organisatieadviesburo. De manier waarop we werken laat zich het best vatten in een aantal steekwoorden die samen het DNA van ZYNC vormen: pragmatisch, analytisch, oplossingsgericht, resultaatgericht, concreet, integrale benadering, toegankelijk, persoonlijk, betrokken.

Gemak, Gewin, Genot, Geen Gezeik: de 5 G’s van ZYNC

Het liefst kruipen we in de huid van onze klanten, waarbij onze rol niet alleen adviserend is, we leveren indien gewenst een compleet traject van analyse, advies en implementatie. Dat kunnen we niet meer alleen (of beter gezegd, met z’n tweeën). Steeds vaker merken we dat we behoefte hebben aan specialismen binnen de klussen die we bij onze opdrachtgevers uitvoeren. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding in de vorm van samenwerking.

Wat hebben we je te bieden?

Interessante opdrachten bij interessante opdrachtgevers. Flexibiliteit. Samenwerking.

Een leuke toko om bij te horen, plus de kans om (vak)inhoudelijk sterker te worden en te groeien. Als zelfstandige is het immers lastig sparren met de keukentafel…

Wat bieden we niet?

Een vaste baan. Pensioen. Ziektekostenverzekering. Functioneringsgesprekken. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. Of ander gezeik ;)

Werken met ZYNC betekent dat jij je op basis van zelfstandigheid verbindt aan ZYNC. Ben je specialist in HR en/of recruitment? Zie jij jezelf samen met ons werken aan de praktische uitvoering van onze adviezen?

En het belangrijkste:  Adem jij ons DNA? Dan zijn we op zoek naar jou.

Bel, mail of Whatsapp ons als jij zo’n samenwerking wel ziet zitten, of tip anderen waarvan je denkt dat ze passen bij het temperament van ZYNC. Laat van je horen, we gaan graag het gesprek aan!

Tot slot:

Naast advies en implementatietrajecten krijgen we van onze klanten regelmatig het verzoek om HR-vacatures in te vullen. Vast, of op flexibele basis. We zijn geen recruitmentbureau, maar willen onze klanten ook op dit vlak graag van dienst zijn. Eigenlijk maken we hiervoor altijd gebruik van ons eigen netwerk van specialisten die zich bewezen hebben in het HR-veld. Ben je geïnteresseerd in (tijdelijke) klussen op HR/recruitment gebied, laat dan je mailadres achter of geef ons een belletje. We nemen we je graag op in ons netwerk.

TESTIMONIALS

Timing

“Frank en Tom waren via een (inkoop)adviestraject bij een grote klantcontact organisatie betrokken bij de instroom van nieuw personeel door Timing. Mede door hun grote vak- en financiële kennis van flexibele arbeid is deze instroom, zowel voor de klant als voor Timing uitermate succesvol geweest. Maar belangrijker nog dan hun kennis is het fijn samenwerken met beide heren. Hun goede gevoel voor humor maakt het ook zakelijk prettig sparren.

Paul Haarhuis, Commercieel directeur Timing

KCM Survey

“Geïnspireerd door en samen met Frank en Tom ontwikkelde KCM Survey een nieuw product: de Vlootschouw. Dit product helpt organisaties om het potentieel van hun medewerkers in kaart te brengen. Frank en Tom snappen als geen ander het belang om structureel vorm te geven aan ontwikkeling van medewerkers. Naast hun brede HR- ervaring zie ik hen vooral als all-round organisatie adviseurs. Ze begrijpen de business en weten deze te vertalen naar de HR-organisatie.”

Hirschel Hessel, Algemeen directeur KCM Survey

Knapp

Knapp is als system Integrator de specialist op het gebied van hoogwaardige technische ‘goods-to-person’ systemen in de wereld. In 2015 heeft werd Knapp door Wehkamp gevraagd een een goods to person” systeem te installeren in hun e-commerce distributiecentrum. (het grootste ter wereld). Om dit te realiseren heeft Knapp samengewerkt met ZYNC. Frank en Tom hebben ons geholpen met het inrichten van de HR organisatie van dit enorme project. Denk hierbij aan het organiseren van de instroom van technische engineers en het opzetten van een professionele planning. Beide heren hebben een uitgebreide HR kennis waar wij als Knapp dankbaar gebruik van hebben gemaakt en ook nog steeds doen. Het is goed samenwerken met Frank en Tom. Ik kan ZYNC dan ook van harte aanbevelen bij andere organisatie.”

Peter Ditters, Maintenance manager Knapp Benelux

ONZE KLANTEN

CONTACT

contact
Frank van der Linden
06-30710508
frank@zync.eu

 

Tom Horst
06-43084241
tom@zync.eu

 

Weerdslag 157
7206 BZ Zutphen

Iban: NL52RABO0195 2241 32
KVK: 61762741
BTW: NL854477548B01

BLOG