Ajax en Feyenoord gaan prima samen!

Dirk Kuyt komt naar Feyenoord! Volgens Frank is dit een 1e voorteken van een kampioenschap van Feyenoord in 2016, Tom daarentegen vroeg zich af of Dirk niet beter een rol als materiaalman voor zijn rekening kon nemen. We zullen er niet om heen draaien: voetbal speelt bij ons een belangrijke rol. De een is wat meer op Rotterdam gefocust, de ander op Amsterdam. De een weet al lang niet meer wat kampioen worden is, de ander heeft amper ruimte om al die schalen een mooi plekje te geven. Afijn, u snapt het.

Ajax – en Feyenoord supporters gaan vaak niet samen. Binnen ZYNC lijkt het tot nu toe goed te gaan J. Binnen ons werkveld zien we soortgelijke zaken: onderwerpen waarvan men zegt dat ze niet samen gaan, maar in de praktijk gaat het prima samen. Beetje vaag nog….laten we een voorbeeld noemen.

Voor een opdrachtgever zijn wij begonnen met een Wft vraagstuk. Wet financieel toezicht. Deze opdrachtgever handelt klantcontacten af voor een verzekeraar. De Wft stelt eisen aan de kennis & kunde van de medewerkers die dit klantcontact afhandelen. Denk hierbij aan het bezitten van relevante Wft diploma’s en het continu beschikken over relevante informatie welke een impact heeft op het type klantcontact dat je afhandelt.

Wat is er zo bijzonder? Wij zien dat organisaties ervoor kiezen om de organisatie van het Wft klantcontact volledig out te sourcen. De markt wordt overspoeld met opleidingsinstituten en partijen die medewerkers dure abonnementen aanbieden om hun vakkennis op peil te houden. Het insourcen en daarmee zelf effectief inrichten van Wft lijkt iets wat niet samen kan gaan. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat men het idee heeft dat de eisen zo stringent zijn dat men het niet zelf kan. Bedrijven zien huizenhoog op tegen alle ingewikkelde regelgeving en alle poespas die het WFT-proof maken lijkt te vergen.

Het zelf doen gaat in de praktijk echter prima! Sterker nog: het zelf doen en slim regelen zorgt veelal voor een betere instroom een langere verblijfsduur en een effectievere manier van opleiden en permanent vakbekwaam. Het is tijd voor een gezonde dosis pragmatisme bij de inrichting van Wft klantcontacten! Organisaties willen een hoge kwaliteit dienstverlening en daarbij in contact komen met potentiële Wft professionals, willen ze effectief laten instromen, kosten-efficiënt laten opleiden en zo lang als mogelijk behouden voor hun organisatie.

Voor Nederlands grootste contactcenter-organisatie hebben wij het HR- en opleidingsbeleid voor Wft teams georganiseerd. Concreet betekende dit het inrichten van permanent vakbekwaam, het opstellen en uitvoeren van specifiek HR- en opleidingsbeleid voor Wft medewerkers en het inkopen van Wft opleidingen voor meer dan 600 medewerkers. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de invoering invoering van het Wft beleid best een uitdaging was. Maar met een duidelijke focus en een pragmatische aanpak gaan Wft en insourcen dus prima samen!