Recruitment uitbesteden: ik dacht het niet! Of toch wel….?

 

Herkent u dit? U heeft goede ervaringen met een uitzendbureau of werkt al jaren samen met dat ene werving & selectiebureau dat ‘u zo goed begrijpt’. Of u bent juist van mening dat het invullen van uw vacatures alleen gedaan kan worden door eigen recruiters. Immers: “werving & selectie uitbesteden is gewoon te duur”.

Groot of klein, elk bedrijf kent de behoefte aan instroom van mensen. Of het nu om een personeelsintensief bedrijf gaat, of een kleinere organisatie die maar enkele mensen per jaar zoekt. Er valt veel te winnen bij het optimaal inrichten van uw recruitmentproces. Het vinden van de juiste mensen kost veel tijd en geld, maar worden tijd en geld optimaal ingezet?

Wat zien wij? Gek genoeg zien we niet veel aandacht voor dit onderwerp. Misschien kijken we wel op de verkeerde plekken, maar in de organisaties waar wij mee spreken en mogen werken is dit geen hot topic in de jaarplannen of actielijsten. Maar wanneer we er een kritische vraag over stellen is de aandacht al wel snel getrokken. We weten immers wel dat het organiseren van je recruitment cruciaal is voor de bedrijfsvoering. Nu nog omzetten in acties….maar daarbij ontbreekt het vaak aan een analyse.

Voor een aantal klanten analyseren het totale recruitmentproces binnen hun bedrijf, adviseren en implementeren we, met als resultaat een optimaal ingerichte recruitmentorganisatie, intern of extern. De volgende vragen komen altijd aan bod:

  • Besteed ik recruitment uit of doen we het zelf?
  • Wat is voor mijn bedrijf de juiste manier?
  • En hoe pakken we dat dan op?

Ons traject start met een analyse van de huidige situatie:

  • Hoe is recruitment op dit moment georganiseerd, uitbesteed of intern?
  • Worden er met de huidige methode de juiste mensen gevonden?
  • Staan de kosten voor het vinden van de juiste mensen in verhouding tot de kwaliteit?
  • Hoe is het gesteld met de arbeidsmarktcommunicatie? Goede en passende communicatie draagt immers bij tot een hoger succesratio.

Vervolgens maken we een businesscase, waarvoor we alle beschikbare cijfers analyseren (denk aan invulpercentages, kosten per processtap, succesratio’s). Deze totale analyse maakt vooral inzichtelijk welke randvoorwaarden verbeterd kunnen worden om tot een optimaal recruitmentproces te komen. Kan recruitment het beter uitbesteed worden? Of is interne organisatie de beste optie? Is er voldoende in huis om dit intern te organiseren? Sluit de arbeidsmarktcommunicatie voldoende aan op imago en beeldvorming?

Natuurlijk heeft niet ieder bedrijf behoefte aan een complete analyse, maar ook voor bedrijven met een kleinere behoefte aan personeel blijft de vraag: hoe vind ik de beste mensen in de markt. Wat ons betreft: tijd om deze analyse te gaan maken en besluiten te nemen! Kunt u dat zelf? Mooi! Zo niet…dan weet u ons te vinden.