WY ZYN ZYNC

WY ZYN ZYNC

Frank van der Linden

De afgelopen 15 jaar heeft Frank zich bezig gehouden met HR, met de focus op het snijvlak van organisatie, operationeel management en HR. De kracht van Frank zit ‘m in zijn talent om te verbinden. Hoewel de term “verbinden” een weinig concreet imago heeft, draagt het kunnen aangaan van open relaties binnen verbetertrajecten enorm bij aan het slagen ervan.

Frank is een meester in het creëren van draagvlak en consensus bij alle betrokken partijen binnen een HR- of organisatietraject. Hij slaagt erin om met iedereen een relatie op de inhoud aan te gaan en creëert openheid in lastige trajecten met verschillende stakeholders. Frank maakt graag concreet. Benoemen waar het over gaat, wat de zwakke schakels en problemen zijn, zonder draagvlak te verliezen.

Frank van der Linden, co-owner ZYNC HR Advies Recruitment Interim
Tom Horst, co-owner ZYNC HR Advies Recruitment Interim

Tom Horst

Tom is een allround HR vakman. Met meer dan 10 jaar ervaring op verschillende onderdelen van het HR vak is hij met recht een generalist te noemen die voor elke HR casus een oplossing heeft. Maar ook een generalist heeft zijn specialisme: Tom is gespecialiseerd in de financiële kant van HR. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hoe kunnen Finance en ICT bijdragen aan een betere HR performance
  • Hoe optimaliseer je de inkoop van flexibele arbeid in combinatie met het operationele werkveld?

Waar HR een reputatie heeft van softe, weinig meetbare business, kijkt Tom met een bedrijfseconomische blik en weet hij het totale HR-proces op kostenvlak te optimaliseren.

Genot, Gewin, Gemak en Geen Gezeik