WY ZYN ZYNC

WY ZYN ZYNC

Frank van der Linden

De afgelopen 15 jaar heeft Frank zich bezig gehouden met HR, met de focus op het snijvlak van organisatie, operationeel management en HR. De kracht van Frank zit ‘m in zijn talent om te verbinden. Hoewel de term “verbinden” een weinig concreet imago heeft, draagt het kunnen aangaan van open relaties binnen verbetertrajecten enorm bij aan het slagen ervan.

Frank is een meester in het creëren van draagvlak en consensus bij alle betrokken partijen binnen een HR- of organisatietraject. Hij slaagt erin om met iedereen een relatie op de inhoud aan te gaan en creëert openheid in lastige trajecten met verschillende stakeholders. Frank maakt graag concreet. Benoemen waar het over gaat, wat de zwakke schakels en problemen zijn, zonder draagvlak te verliezen.

Frank van der Linden, co-owner ZYNC HR Advies Recruitment Interim
Tom Horst, co-owner ZYNC HR Advies Recruitment Interim

Tom Horst

Tom is een allround HR vakman. Met meer dan 15 jaar ervaring in HR directie – en adviseurs rollen is hij met recht een generalist te noemen. De kracht van Tom zit in zijn pragmatisme en oplossend vermogen. Als HR generalist brengt hij een expertise mee, namelijk het aanpakken van vraagstukken op het snijvlak van HR, Finance en Projectmanagement.

Waar HR een reputatie heeft van softe, weinig meetbare business, kijkt Tom met een bedrijfseconomische blik en weet hij het totale HR-proces op kosten – en inkoopvlak te optimaliseren.

Genot, Gewin, Gemak en Geen Gezeik