ZYNC in de Zorg!

ZYNC en ZORG. Noem de overeenkomsten tussen ZYNC en ZORG? Als je ons een tijdje geleden deze vraag had gesteld, dan waren we niet verder gekomen dan ‘beide met vier letters en beginnend met een Z’. Beetje flauw misschien, maar wij zagen een tijd geleden nog geen directe link tussen de dienstverlening van ZYNC en de zorgsector.

Laat het duidelijk zijn: hier zijn we op terug gekomen!

Ondanks een toenemende vraag naar zorg, neemt het aantal banen in de zorgsector snel af. In juni 2015 publiceerde het UWV nog de verwachting dat er dit jaar ruim 27000 banen in de zorg gaan verdwijnen. De zorg wordt op veel plekken anders georganiseerd en dit heeft effect heeft op het aantal beschikbare banen en op de vraag naar flexibiliteit.

Krimp is dus een actueel thema in de zorgsector. Mede door deze benodigde krimp wordt van zorginstellingen gevraagd om als maar flexibeler ingericht te zijn op de zorgvraag en toch de kwaliteit te behouden.  Optimale flexibiliteit maakt de kosten van arbeid beheersbaar. Het heeft ons daarom verbaasd dat het in de zorg ontbreekt aan een integrale aanpak van flexibiliteit en beheersbaarheid van personeelskosten. Misschien wel door de (onterechte)  mythe dat cao’s of sociale plannen deze aanpak in de weg staat. Niets is minder waar. Ook binnen bestaande structuren is er veel te winnen met een andere aanpak.

Helder is de praktijk dat de kosten van personeel veel te hoog zijn. De pijn van deze hoge kosten worden decentraal opgepakt en heeft mede daardoor nog niet in oplossingen geresulteerd waarin de functies van zorgmanagement, HR, inkoop en flexbureaus bij elkaar worden gebracht. Binnen zorginstellingen blijven dit vaak aparte afdelingen die geen synergie weten te creëren, niet in kwaliteit en ook niet in kosten. De gevolgen hiervan laten zich raden: overbezetting op de ene plek, onderbezetting op de andere. Geen grip op kosten op de ene plek, ruimte in gestelde budgetten op de andere plek.

Tijd dus voor een gezonde dosis pragmatisme bij de inrichting van flexibele arbeid in de zorg! ZYNC wil de zorgsector helpen met een integrale oplossing m.b.t. flexibiliteit. Juist het integraal organiseren van flexibiliteit in een krimpende markt gaat grip geven op kwaliteit en kosten.

In een sector die wat ons betreft nog traditioneel is georganiseerd hebben we vast nog wel wat overtuigingswerk te doen. Wij pakken de handschoen graag op! ZYNC en ZORG passen dus goed bij elkaar! Wij gaan de komende tijd het gesprek aan met de zorgsector en houden jullie op de hoogte van de vorderingen.